Αρτηριοφλεβική Δυσπλασία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Η αρτηριοφλεβική δυσπλασία (AVM) συνιστά συγγενή (εκ γενετής) ανωμαλία των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού (σπανιότερα). Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η διατάραξη της φυσιολογικής ροής του αίματος και της κυκλοφορίας του οξυγόνου.

  Η αρτηριοφλεβική δυσπλασία ομοιάζει με ένα κουβάρι που αποτελείται από αγγεία και εμφανίζεται (παρεμβάλλεται) στην πορεία των αρτηριών και φλεβών. Προκύπτει εξαιτίας της ανάπτυξης ανώμαλων άμεσων συνδέσεων μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Εντούτοις, μέχρι σήμερα η ακριβής αιτία της δυσπλασίας δεν έχει εξακριβωθεί από την ιατρική κοινότητα.
  Θεωρείται πως ορισμένες γενετικές αλλαγές μπορεί να παίζουν ρόλο, ωστόσο οι περισσότεροι τύποι της πάθησης συνήθως δεν είναι κληρονομικοί.

  Αρτηριοφλεβική Δυσπλασία – Συμπτώματα

  Τα συμπτώματα της αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη θέση όπου παρουσιάζεται η ανωμαλία. Συχνά, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μετά την εμφάνιση αιμορραγίας και στην ηλικία των 35 ετών περίπου.
  Εκτός από την αιμορραγία, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Προοδευτική απώλεια νευρολογικών λειτουργιών
  • Πονοκέφαλοι
  • Ναυτία και έμετος
  • Επιληψία (επιληπτικά επεισόδια)
  • Απώλεια συνείδησης
  • Εγκεφαλική αιμορραγία (η πιο σοβαρή επιπλοκή της πάθησης)

  Άλλα πιθανά σημάδια και συμπτώματα μπορεί να είναι:

  • Εξασθένηση των μυών
  • Παράλυση στην μια πλευρά του σώματος
  • Απώλεια συγχρονισμού που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα βάδισης
  • Προβλήματα στην εκτέλεση εργασιών που απαιτούν προγραμματισμό
  • Αδυναμία στα κάτω άκρα
  • Πόνος στην πλάτη
  • Ζαλάδες
  • Διαταραχές όρασης, όπως απώλεια μέρους του οπτικού πεδίου, απώλεια ελέγχου των κινήσεων των ματιών ή πρήξιμο ενός τμήματος του οπτικού νεύρου
  • Προβλήματα ομιλίας ή κατανόησης της γλώσσας
  • Ασυνήθιστες αισθήσεις, όπως μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή ξαφνικός πόνος
  • Απώλεια μνήμης ή άνοια
  • Ψευδαισθήσεις
  • Σύγχυση
  • Προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς (στα παιδιά και τους εφήβους)

  Πώς μπορεί να διαγνωσθεί η αρτηριοφλεβική δυσπλασία;

  Οι περισσότερες περιπτώσεις αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας μπορούν να διαγνωσθούν με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας ή μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Ο διαγνωστικός έλεγχος ορίζεται και συντονίζεται από εξειδικευμένο Νευροχειρουργό. Εάν υπάρξουν ευρήματα, τότε απαιτείται αξιολόγηση με ψηφιακή αγγειογραφία, ώστε να διαπιστωθούν τα αγγεία που εμπλέκονται στη δυσπλασία, ενδεχόμενο ανεύρυσμα εγκεφάλου, καθώς και αν επιδέχεται εμβολισμό.

  Πώς αντιμετωπίζεται η αρτηριοφλεβική δυσπλασία;

  Η μέθοδος αντιμετώπισης της αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας καθορίζεται από τον τύπο, τα συμπτώματα της πάθησης, καθώς και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

  Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν:

  • Φαρμακευτική αγωγή
   Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή εάν μια αρτηριοφλεβική δυσπλασία βρίσκεται σε περιοχή του εγκεφάλου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα, η θεραπεία εκλογής είναι η συντηρητική μέθοδος. Αυτές οι περιπτώσεις ασθενών πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική άσκηση και να μην κάνουν λήψη αντιπηκτικών, όπως βαρφαρίνη κ.α.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση
   Σε περίπτωση όπου η αρτηριοφλεβική δυσπλασία οδηγήσει σε αιμορραγία ή/και βρίσκεται σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη, τότε μπορεί η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο αντιμετώπισης.

  Αρτηριοφλεβική Δυσπλασία Αρτηριοφλεβική Δυσπλασία

   

  • Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική
   Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική επιλέγεται όταν η αρτηριοφλεβική δυσπλασία δεν είναι μεγάλη, όμως βρίσκεται σε μη προσβάσιμη περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου για τον εντοπισμό της θέσης της δυσπλασίας. Στη συνέχεια, πηγές υψηλής ενέργειας με εστίαση δέσμης συγκεντρώνονται στην αρτηριοφλεβική δυσπλασία όπου προκαλούν μια ουλή οδηγώντας έτσι στην ‘πήξη’ της δυσπλασίας.
  • Επεμβατική νευροακτινολογία / ενδαγγειακή νευροχειρουργική
   Μπορεί να είναι δυνατή η θεραπεία μέρους ή ολόκληρης της δυσπλασίας τοποθετώντας καθετήρα μέσα στα αιμοφόρα αγγεία και αποκλείοντας τα ανώμαλα αγγεία με τη χρήση διαφόρων υλικών, όπως κυανοακρυλική κόλλα ή πηνία.

  Επικοινωνία Επικοινωνία