Αναπλαστικό Αστροκύττωμα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Το Αναπλαστικό Αστροκύττωμα (Αστροκύττωμα Βαθμού ΙΙΙ) είναι ένας σπάνιος κακοήθης όγκος του εγκεφάλου, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των Γλοιωμάτων. Επηρεάζει συχνότερα τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες και εμφανίζεται κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 30 έως 50 ετών. Στον παγκόσμιο πληθυσμό, υπολογίζεται ότι εμφανίζεται περίπου στα 7 άτομα ανά τα 100.000.

   

  Τι είναι όμως το Αστροκύττωμα;

  Ο όρος Αστροκύττωμα αναφέρεται στον όγκο ο οποίος αναπτύσσεται στα αστροκύτταρα του εγκεφάλου. Τα αστροκύτταρα μαζί με τα γλοιακά κύτταρα (νευρογλοιακά κύτταρα), σχηματίζουν έναν ιστό (νευρογλοιακός ιστός). Ο ιστός αυτός, περιβάλλει και προστατεύει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Όταν εμφανίζονται όγκοι στο νευρογλοιακό ιστό, τότε ονομάζονται γλοιώματα. Πιο συγκεκριμένα, ένας όγκος μπορεί να εμφανιστεί στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, στα οπτικά νεύρα, αλλά και στο νωτιαίο μυελό.

   

  Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα Αστροκυττώματα;

  Τα Αστροκυττώματα, διακρίνονται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνονται τα καρκινικά κύτταρα.

  Βαθμού I: πρόκειται για εντοπισμένα Αστροκυττώματα. Το πιο γνωστό από αυτά, είναι το πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα.

  Βαθμού II: είναι διηθητικά γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, τα οποία παρουσιάζουν μόνο κυτταρικές ατυπίες.

  Βαθμού ΙΙΙ: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα αναπλαστικά αστροκυττώματα, τα οποία είναι ένας κακοήθης όγκος που εξαπλώνεται γρήγορα.

  Βαθμού IV: Στην τελευταία κατηγορία ανήκει το γλοιοβλάστωμα. Είναι ο πιο κακοήθης τύπος Αστροκυττώματος, ο οποίος παρουσιάζει γρήγορη αγγειακή εξάπλωση και αυξάνει την πίεση εντός του εγκεφάλου.

   

  Πως δημιουργείται το Αναπλαστικό Αστροκύττωμα;

  Η ακριβής αιτιοπαθογένεια στην οποία οφείλονται τα Αναπλαστικά Αστροκυττώματα δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν όμως ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν συσχετιστεί με την εμφάνισή τους. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία, σε υπεριώδεις ακτίνες κλπ.
  • Γενετικές και ανοσολογικές ανωμαλίες
  • Τη γενετική προδιάθεση
  • Γενετικές διαταραχές όπως νευροϊνωμάτωση Ι, σύνδρομο Li-Fraumeni κλπ.

   

  Ποια συμπτώματα εμφανίζει το Αναπλαστικό Αστροκύττωμα;

  Τα συμπτώματα του Αναπλαστικού Αστροκυττώματος ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και την περιοχή του εγκεφάλου στην οποία βρίσκεται. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπτωμάτων, αναφέρεται σε συμπτώματα που προκύπτουν λόγω της πίεσης που δέχεται ο εγκέφαλος. Τα πιο συχνά συμπτώματα που παρουσιάζει το Αναπλαστικό Αστροκύττωμα, είναι τα εξής:

  • Πονοκέφαλοι
  • Λήθαργος ή/και υπνηλία
  • Εμετός ή/και ναυτία
  • Αλλαγές στη συμπεριφορά ή την ψυχική κατάσταση
  • Απώλεια μνήμης
  • Θολή όραση
  • Επιληπτικές κρίσεις

   

  Ποια είναι η θεραπεία;

  Η αντιμετώπιση του Αναπλαστικού Αστροκυττώματος, επιτυγχάνεται μέσω τριών θεραπειών: της χειρουργικής επέμβασης, της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας. Κάθε μια από αυτές τις θεραπείες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πραγματοποιείται η συνδυαστική θεραπεία. Ο Ιατρός, ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του όγκου, αλλά και την κατάσταση του ασθενούς, είναι σε θέση να κρίνει ποιες θεραπείες θα ακολουθήσει. Η χειρουργική επέμβαση, αποτελεί συνήθως την αρχική αντιμετώπιση του όγκου. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιατρός προσπαθεί να αφαιρέσει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου ή και ολόκληρο τον όγκο, όταν είναι εφικτό. Όταν δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί στο 100%, τότε χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά οι άλλες δύο θεραπείες. Στόχος της Ακτινοθεραπείας, είναι να αντιμετωπίσει συνολικά τον όγκο αλλά και να μειώσει τις πιθανότητες επανεμφάνισής του. Η Χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την Ακτινοθεραπεία, για την καταπολέμηση των πιο επιθετικών καρκίνων.

   

  Ο Νευροχειρουργός Δρ. Σπυρίδων Τζανής, έχει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοηθειών στην περιοχή του εγκεφάλου. Ο Ιατρός, αντιμετωπίζει κάθε ασθενή του με σοβαρότητα και ακολουθεί εξατομικευμένο πρωτόκολλο θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες του.

  Επικοινωνία

  Επικοινωνία