Όγκοι Εγκεφάλου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Οι όγκοι εγκεφάλου αφορούν σε μάζα μη φυσιολογικών και ανεξέλεγκτων κυττάρων τα οποία αναπτύσσονται μέσα στον εγκέφαλο. Πρόκειται για σπάνια περίπτωση, καθώς εμφανίζονται σε μικρότερη συχνότητα, συγκριτικά με τους όγκους που αναπτύσσονται σε άλλα μέρη του σώματος.

  Οι όγκοι εγκεφάλου μπορεί να είναι:

  • Καλοήθεις
   Έχουν αργό ρυθμό ανάπτυξης και δεν εισχωρούν στον εγκέφαλο.
  • Κακοήθεις
   Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι γρήγορος και λειτουργούν διηθητικά στον εγκέφαλο.

  Οι κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου διακρίνονται σε πρωτοπαθείς που είναι και οι συχνότεροι και σε μεταστατικούς που είναι αποτέλεσμα μεταστατικού καρκίνου από άλλα όργανα του σώματος. Εμφανίζονται περισσότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες (3:1) και συχνότερα σε άτομα παραγωγικής ηλικίας.

  Δεν είναι γνωστή η αιτία δημιουργίας των όγκων, διάφοροι όμως παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη όγκων εγκεφάλου όπως η έκθεση σε χημικά (νιτρώδη, χλωριούχο βινύλιο, κ.α.) και σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

  Όγκοι Εγκεφάλου – Συμπτώματα

  Ανάλογα με το μέγεθος, το ρυθμό ανάπτυξης, το στάδιο και τη θέση του όγκου, μπορεί να εκδηλωθούν ποικίλα συμπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Πονοκέφαλος
  • Έμετος
  • Δυσκολία στην ομιλία
  • Διαταραχή όρασης
  • Διπλωπία
  • Επιληπτικά επεισόδια
  • Ταχυκαρδία
  • Διαταραχές αναπνοής
  • Ίλιγγος
  • Απώλεια μνήμης
  • Σύγχυση
  • Απότομη αλλαγή διάθεσης
  • Αδυναμία ισορροπίας
  • Μυϊκή αδυναμία
  • Παράλυση
  • Δυσκολία συγκέντρωσης

  Όγκοι Εγκεφάλου – Τύποι

  Οι πιο συχνοί τύποι όγκων εγκεφάλου είναι οι εξής:

  Καλοήθεις Όγκοι

  • Μηνιγγίωμα
  • Ακουστικό Νευρίνωμα
  • Αδένωμα Υποφύσεως
  • Κρανιοφαρυγγίωμα

  Όγκοι χαμηλής κακοήθειας

  • Αστροκύττωμα
  • Επενδύμωμα
  • Ολιγοδενδρογλοίωμα

  Όγκοι υψηλής κακοήθειας

  • Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

  Διάγνωση

  Η διάγνωση τίθεται από εξειδικευμένο νευροχειρουργό. Ο γιατρός θα πραγματοποιήσει κλινική εξέταση, αξιολογώντας την όραση, την ακοή, την ισορροπία, τη δύναμη και τα αντανακλαστικά του ασθενούς.
  Στη συνέχεια θα τον παραπέμψει σε απεικονιστικό έλεγχο (αξονική και μαγνητική τομογραφία) όπου θα αναδειχθεί ο όγκος και το μέγεθός του, ενώ θα ορισθεί η θεραπεία του ασθενούς.

  Όγκοι Εγκεφάλου Όγκοι Εγκεφάλου

  Όγκοι Εγκεφάλου – Θεραπεία

  Η θεραπεία του όγκου εγκεφάλου εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

  • Τύπος του όγκου
  • Μέγεθος του όγκου
  • Θέση του όγκου
  • Γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς

  Η -κατά κανόνα- θεραπεία εκλογής ενός εγκεφαλικού όγκου, είτε είναι κακοήθης είτε καλοήθης, είναι η χειρουργική αφαίρεσή του.

  Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση εμπίπτει στην κατηγορία των επεμβάσεων υψηλής δυσκολίας. Ο νευροχειρουργός που τη διενεργεί είναι απαραίτητο να διαθέτει εμπειρία, καλά αντανακλαστικά και ιδιαίτερη εγχειρητική επιδεξιότητα, έτσι ώστε να προστατευθούν οι ζωτικές περιοχές του εγκεφάλου και να μην προκληθούν βλάβες σε σημεία εκτός των ορίων του όγκου. Ο εξειδικευμένος χειρουργός, μαζί με την εξειδικευμένη ομάδα του, χρησιμοποιούν συστήματα νευροπαρακολούθησης και νευροπλοήγησης, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας.
  Στόχος της ολικής αφαίρεσης του όγκου είναι η ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα και ο προσδιορισμός της κακοήθειας.
  Στη συνέχεια, ο χειρουργός θα αξιολογήσει την κατάσταση του πάσχοντος και θα ορίσει στοχευμένη θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει:

  • Ακτινοθεραπεία
   Συνήθως γίνεται σε όλη την περιοχή του εγκεφάλου, καθώς και στο τμήμα από όπου αφαιρέθηκε ο κακοήθης όγκος. Η δόση είναι 80 Gy συνολικά.
  • Χημειοθεραπεία
   Το σχήμα της χημειοθεραπείας ορίζεται κατόπιν γονιδιακής ανάλυσης του όγκου αλλά και του ασθενούς.

  Επικοινωνία Επικοινωνία