Ολιγοδενδρογλοίωμα

Το ολιγοδενδρογλοίωμα, ανήκει στους πρωτοπαθείς όγκους εγκεφάλου, στη γενικότερη κατηγορία των γλοιωμάτων και σχηματίζεται στα ολιγοδενδροκύτταρα. Ρόλος των ολιγοδενδροκυττάρων είναι να στηρίζουν τα κύτταρα των νευρώνων, παράγοντας μια ουσία, η οποία τους παρέχει προστασία. Το ολιγοδενδρογλοίωμα, εμφανίζεται κυρίως στον εγκέφαλο, αλλά μπορεί να σχηματιστεί και στο νωτιαίο μυελό.

 

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης του Ολιγοδενδρογλοιώματος;

Τα σαφή αίτια εμφάνισης του Ολιγοδενδρογλοιώματος δεν έχουν καθοριστεί μέχρι και σήμερα. Ορισμένοι όμως παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισής του, είναι:

 • Η έκθεση σε ακτινοβολία σε νεαρή ηλικία
 • Η ύπαρξη κάποιων κληρονομούμενων γονιδίων

 

Πως κατηγοριοποιείται το Ολιγοδενδρογλοίωμα;

Τα Ολιγοδενδρογλοιώματα, κατηγοριοποιούνται σε 2 βαθμούς, βάσει των χαρακτηριστικών τους:

 • Βαθμού ΙΙ: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας. Στα γλοιώματα αυτά, τα κύτταρα του όγκου αναπτύσσονται αργά, με αποτέλεσμα την αργή ανάπτυξη της πάθησης. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις, κατά τις οποίες σχηματίζονται για πολλά χρόνια πριν διαγνωστούν, καθώς δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα.
 • Βαθμού ΙΙΙ: Τα Ολιγοδενδρογλοιώματα Βαθμού III, ονομάζονται και αναπλαστικά. Ανήκουν στα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας και αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα, σε σχέση με του Βαθμού ΙΙ.

 

Τι συμπτώματα εμφανίζει το Ολιγοδενδρογλοίωμα;

Τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζει το Ολιγοδενδρογλοίωμα, ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασθενών, οι οποίες ανακαλύπτονται τυχαία σε κάποια άλλη εξέταση, καθώς δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Τα βασικότερα συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:

 • Επιληπτικές κρίσεις (το πιο συχνό σύμπτωμα)
 • Πονοκέφαλοι
 • Διαταραχές στη σκέψη ή/και στη μνήμη
 • Αδυναμία στα άκρα
 • Μούδιασμα
 • Διαταραχές στην όραση ή/και στην ομιλία
 • Προβλήματα στην ισορροπία και την κίνηση
 • Αλλαγή στη συμπεριφορά

 

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση του Ολιγοδενδρογλοιώματος, επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς ειδικών εξετάσεων. Οι εξειδικευμένες εξετάσεις, ενημερώνουν τον Ιατρό,  για τους τύπους μεταλλάξεων που έχουν αποκτήσει τα κύτταρα. Συνεπώς, ο Ιατρός μέσω των εξετάσεων, αποκτά σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση αλλά και με τις ιδανικότερες επιλογές θεραπείας. Οι εξετάσεις, περιλαμβάνουν:

 

Νευρολογική εξέταση: Ο Ιατρός πραγματοποιεί κλινική εξέταση και ενημερώνεται για το πλήρες ιστορικό και τα συμπτώματα του ασθενούς. Η εξέταση, συνήθως περιλαμβάνει τον έλεγχο της όρασης, της ακοής, της ισορροπίας, του συντονισμού, της δύναμης και των αντανακλαστικών.

 

Απεικονιστικές μέθοδοι: Μέσω αυτής της εξέτασης, καθορίζεται η θέση και το μέγεθος του όγκου. Η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις διάγνωσης όγκων του εγκεφάλου. Συμπληρωματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξονική τομογραφία ή PET scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων), όταν ο Ιατρός το κρίνει απαραίτητο.

 

Βιοψία: Πραγματοποιείται μέσω μιας βελόνας πριν από τη χειρουργική αφαίρεση του ολιγοδενδρογλοιώματος ή και κατά τη διάρκειά της. Ο χρόνος κατά τον οποίο διενεργείται η βιοψία, εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς, σε συνδυασμό με τη θέση του όγκου. Το δείγμα ιστού αναλύεται σε ειδικό εργαστήριο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τύποι των κυττάρων αλλά και το επίπεδο επιθετικότητάς τους.

 

Ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες;

Χειρουργική επέμβαση: Στόχος του χειρουργείου, είναι να αφαιρεθεί ολόκληρος ο όγκος, ή ένα μεγάλο τμήμα του, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ολική αφαίρεση. Η ολική αφαίρεση του όγκου, εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του, αλλά και την εμπειρία και δεξιοτεχνία της χειρουργικής ομάδας. Όταν δεν είναι δυνατή η ολική αφαίρεση, τότε ο ασθενής λαμβάνει πρόσθετες θεραπείες μετά από τη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνολο των καρκινικών κυττάρων.

Χημειοθεραπεία: Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χημειοθεραπεία πραγματοποιείται με τη λήψη φαρμάκων από το στόμα. Η θεραπεία αυτή, συνήθως χρησιμοποιείται μετά τη χειρουργική επέμβαση, για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε καρκινικά κύτταρα έχουν παραμείνει. Σε περίπτωση επιθετικού καρκίνου, συνδυάζεται με την ακτινοθεραπεία.

Ακτινοθεραπεία: Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί δέσμες υψηλής ενέργειας, όπως οι ακτίνες Χ ή τα πρωτόνια. Συνιστάται μετά τη χειρουργική επέμβαση για την εξολόθρευση των εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων.

 

Ο Δρ. Σπυρίδων Τζανής, είναι Διευθυντής Νευροχειρουργός στο Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ στην Αθήνα. Ο Ιατρός, διαθέτει πολυετή εμπειρία και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 4.500 επεμβάσεις Εγκεφάλου, Νωτιαίου Μυελού και Σπονδυλικής Στήλης. Επικοινωνήστε μαζί του, για την οριστική και ασφαλή αντιμετώπιση του δικού σας προβλήματος.

Επικοινωνία

Επικοινωνία